Yüksək texnoloji imkanlara sahib olan idarəetmə mərkəzindən səs-görüntü/video-konfrans ilə intensiv terapiya şöbələrinə qoşularaq, 7/24 fasiləsiz informasiya təqibi imkanı verilərək intensiv terapiya avtomatlaşdırılması sayəsində xəstə haqqındakı bütün məlumatlar real vaxtda təqibini mümkün edir.

Tele-səhiyyə

 

Tele-səhiyyə bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə elektron xəbərləşmə üsulları ilə tibbi məlumatlar göndərərək xəstələrin sağlamlıq vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaqdır.

Tele-səhiyyə informasiya texnologiyalarındakı son tərəqqilərlə birlikdə daha da çox istifadə olunan vəziyyətə gəlmişdir. Kifayət qədər təcrübəyə sahib olan mütəxəssislərin yetərli sayda olmaması səbəbi ilə effektiv və səmərəli səhiyyə xidmətlərinin geniş yayılmış təqdimatı və müsbət nəticələrinin əldə edilməsi getdikcə çətinləşir. Getdikcə qocalan əhali tele-səhiyyə tətbiqlərindən daha geniş istifadə olunmasına uyğun zəmin yaradır.

 

2015-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən 18 milyard dollar həcmində olan bu sektorun getdikcə böyüyəcəyi və gələcəkdəki səhiyyə tətbiqləri baxımından vacib təkamül yaradacağı məlumdur.

 

Tele İTŞ (intensiv terapiya şöbəsi)

 

Tele-intensiv terapiya təcrübəli və effektiv qərar vermə bacarığına sahib olan intensiv terapiya həkim və tibb bacılarının olduqları yüksək texnoloji imkanlara sahib olan idarəetmə mərkəzindən səs-görüntü/video-konfrans ilə intensiv terapiya şöbələrinə qoşularaq, 7/24 fasiləsiz informasiya təqibi imkanı verən intensiv terapiya avtomatlaşdırılması sayəsində xəstə haqqındakı bütün məlumatları real vaxt içərisində təqib etmək surətiylə uzaqdan intensiv terapiya şöbələrinin sövq və idarəsidir.

Əvvəlcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında tətbiq olunan Tele-ICU ilə intensiv terapiya şöbələrinin sövq və idarəsinin

• İntensiv terapiyada qalma müddətini qısaltdığı,

• Ölüm nisbətinin düşməsinə kömək etdiyi,

• İntensiv terapiyada çarpayıdan istifadə döngüsünü artırdığı,

• Dərman xətalarının və digər tibbi xətaların minimuma salınmasına kömək etdiyi və

• İqtisadi səmərəlilik əldə edildiyi bir çox elmi işdə göstərilmişdir.

Tele İTŞ-nin (intensiv terapiya şöbəsi) faydaları

Tele-səhiyyə bir nöqtədən başqa bir nöqtəyə elektron xəbərləşmə üsulları ilə tibbi məlumatlar göndərərək xəstələrin sağlamlıq vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaqdır.

• İntensiv terapiyada xəstələrin evə yazılması artacaq, ölüm nisbətləri düşəcək.

• Ən düzgün yanaşma tətbiq olunacaq və ağırlaşmalar minimuma düşəcək.

• Dərman xətaları minimuma düşəcək.

• Şöbədəki həkim və tibb bacıları mütləq dəstək təmin edəcək.

• Tibb bacısı turn over-ini aşağı salacaq.

• Xəstənin və yaxınlarının xəstəxanaya olan etibar güclənəcək.

• İntensiv terapiya təkmilləşəcək, xəstənin evə yazılma faizi və aktivliyi artacaq.

• Xəstəxananın dəyəri artacaq.

• İntensiv terapiya tutumu artacaq və transfer faizi aşağı düşəcək.

• İntensiv terapiyanın gəliri artacaq.

Copyright 2018 by CEIBA-TELEICU

 +90 212 328 1818