CEIBA TELE ICU

CEIBA TELE-ICU teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak ve kendi yazılımını geliştirerek yoğun bakım yönetiminde en ideal koşulları oluşturmakta kararlı olarak yola çıktı. Yoğun bakım ortamı kesintisiz olarak deneyimli ve yetkin uzmanlar tarafından izlenecektir. Bu amaçla, alanlarında kendini kanıtlamış profesyonellerden oluşan kadrosuyla yüksek teknolojik alt yapıyı kurdu. Yüksek kalite standartları kapsamında proses prosedürlerini belirledi.

 

CEIBA TELE-ICU Türkiye’de ilk defa

TELE YOĞUN BAKIM (TELE-ICU) hizmetlerini başlattı.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK!

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Geçmişten günümüze kadar geçen süre içinde, sağlık hizmetlerinin toplum içindeki önemi her zaman farklı bir değer taşımıştır.

 

Önceleri bir hekimin kendi olanakları kapsamında toplumsal sağlık hizmetlerinden çok bireysel sağlık hizmetleriyle varlığını sürdürüyor olması dışında bir seçenek yoktu.

 

Toplumlar gelişti ve kalabalıklaştı. Dünya aşırı bir hızla kalabalıklaşmaya da devam ediyor. Teknoloji olağanüstü bir hızla gelişiyor.

 

Hastanelerin boyutları ve teknik olanakları hızla artıyor. Tüm bu hızlı gelişmeler tüm sağlık hizmetlerinin toplumun her bireyine ve aynı standartlarda ulaşması için yeterli çözüm oluşturmuyor. Yeterli sayıda ve yetkinlikte sağlık profesyonellerinin yetişmesi ise bu hızlı

büyümeye ayak uyduramıyor.

A.B.D.’de toplam yoğun bakım yatağı kapasitesinin yaklaşık %35 (son 5 yıl içinde) artık tele-yoğun bakım mantığı ile sevk ve idare edilmekte.

 

CEIBA TELE-ICU telemedicine uygulamalarında öncü olmanın kararlılığıyla çalışmalarını sürdürüyor. Herkesin hak ettiği sağlık hizmeti CEIBA TELE-ICU ile herkesin ayağına geliyor.

EŞİT SAĞLIK HİZMETİ

EŞİT SAĞLIK HİZMETİ

Herkesin hak ettiği sağlık hizmeti CEIBA TELE-ICU ile herkesin ayağına geliyor.

Copyright 2018 by CEIBA-TELEICU

 +90 212 328 1818